Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(BÁN HÀNG)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 71
Lượt truy cập: 432670
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
ISUZU F* SERI ( NẶNG)
1.ISUZU FRR90N THÙNG LỬNG (5.9 TẤN)
1.ISUZU FRR90N THÙNG LỬNG (5.9 TẤN)
Giá:  920,000,000 VNĐ
2.ISUZU FRR90N THÙNG MUI PHỦ ( 5.8 TẤN)
2.ISUZU FRR90N THÙNG MUI PHỦ ( 5.8 TẤN)
Giá:  910,000,000 VNĐ
3.ISUZU FRR90N THÙNG KÍN ( 5.7 TẤN)
3.ISUZU FRR90N THÙNG KÍN ( 5.7 TẤN)
Giá:  910,000,000 VNĐ
4.ISUZU FRR90N CHỞ XE MÁY ( 4.4 TẤN)
4.ISUZU FRR90N CHỞ XE MÁY ( 4.4 TẤN)
Giá:  950,000,000 VNĐ
5.ISUZU FRR90N GẮN CẨU UNIC 345 ( 4.7 TẤN)
5.ISUZU FRR90N GẮN CẨU UNIC 345 ( 4.7 TẤN)
Giá:  1,330,000,000 VNĐ
6.ISUZU FVR34Q THÙNG MUI PHỦ ( 8.2 TẤN)
6.ISUZU FVR34Q THÙNG MUI PHỦ ( 8.2 TẤN)
Giá:  1,330,000,000 VNĐ
7.ISUZU FVR34S THÙNG LỬNG (8.3 TẤN)
7.ISUZU FVR34S THÙNG LỬNG (8.3 TẤN)
Giá:  1,300,000,000 VNĐ
8.ISUZU FVR34S THÙNG MUI PHỦ (8.1 TẤN)
8.ISUZU FVR34S THÙNG MUI PHỦ (8.1 TẤN)
Giá:  1,330,000,000 VNĐ
9.ISUZU FVR34S THÙNG KÍN ( 7.8 TẤN)
9.ISUZU FVR34S THÙNG KÍN ( 7.8 TẤN)
Giá:  1,330,000,000 VNĐ
10.ISUZU FVM34T THÙNG MUI PHỦ ( 15 TẤN)
10.ISUZU FVM34T THÙNG MUI PHỦ ( 15 TẤN)
Giá:  1,650,000,000 VNĐ
11.ISUZU FVM34T THÙNG KÍN ( 14.8 TẤN)
11.ISUZU FVM34T THÙNG KÍN ( 14.8 TẤN)
Giá:  1,650,000,000 VNĐ
12.ISUZU FVM34W THÙNG MUI PHỦ (14.6 TẤN)
12.ISUZU FVM34W THÙNG MUI PHỦ (14.6 TẤN)
Giá:  1,760,000,000 VNĐ
13.ISUZU FVM34W MUI PHỦ NHÔM (14.6 TẤN)
13.ISUZU FVM34W MUI PHỦ NHÔM (14.6 TẤN)
Giá:  1,750,000,000 VNĐ
14.ISUZU FVM34W THÙNG KÍN (14.5 TẤN)
14.ISUZU FVM34W THÙNG KÍN (14.5 TẤN)
Giá:  1,750,000,000 VNĐ
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(PHỤ TÙNG )
Quảng Cáo
Face book