Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(BÁN HÀNG)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 72
Lượt truy cập: 432671
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
HINO FL (16 Tấn)
1.THÙNG LỬNG FL8JTSA  (16.2 TẤN)
1.THÙNG LỬNG FL8JTSA (16.2 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
2.THÙNG LỬNG FL8JTSL (16.5 TẤN)
2.THÙNG LỬNG FL8JTSL (16.5 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
3.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSA (15.62 TẤN)
3.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSA (15.62 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
4.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSL (14.95 TẤN)
4.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSL (14.95 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
5.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSA (15.75 TẤN)
5.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSA (15.75 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSL (14.95 TẤN)
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSL (14.95 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
7.THÙNG KÍN FL8JTSA (7.62 MÉT)
7.THÙNG KÍN FL8JTSA (7.62 MÉT)
Giá:  1,450,000,000 VNĐ
8.THÙNG KÍN FL8JTSL (9.17 MÉT)
8.THÙNG KÍN FL8JTSL (9.17 MÉT)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
9.THÙNG BẢO ÔN FL8JTSA (15.25 TẤN)
9.THÙNG BẢO ÔN FL8JTSA (15.25 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
10.THÙNG ĐÔNG LẠNH FL8JTSA (14.305 TẤN)
10.THÙNG ĐÔNG LẠNH FL8JTSA (14.305 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
11.THÙNG ĐÔNG LẠNH FL8JTSL (13.85 TẤN)
11.THÙNG ĐÔNG LẠNH FL8JTSL (13.85 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
12.THÙNG CHỞ XĂNG DẦU FL8JTSA (19 KHỐI)
12.THÙNG CHỞ XĂNG DẦU FL8JTSA (19 KHỐI)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
13.THÙNG BỒN DẦU THỰC VẬT FL8JTSA (16.4 m3)
13.THÙNG BỒN DẦU THỰC VẬT FL8JTSA (16.4 m3)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
14.THÙNG BỒN MỦ CAO SU FL8JTSA (16.7 m3)
14.THÙNG BỒN MỦ CAO SU FL8JTSA (16.7 m3)
Giá:  1,450,000,000 VNĐ
15.THÙNG CẨU TADANO 504 FL8JTSA (13.65 TẤN)
15.THÙNG CẨU TADANO 504 FL8JTSA (13.65 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
16.THÙNG CẨU UNIC553 FL8JTSL (13.3 TẤN)
16.THÙNG CẨU UNIC553 FL8JTSL (13.3 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
17.THÙNG CẨU PANFINGER FL8JTSL (13.25 TẤN)
17.THÙNG CẨU PANFINGER FL8JTSL (13.25 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
18.THÙNG CẨU SOOSAN NÂNG NGƯỜI FL8JTSL (10.8 TẤN)
18.THÙNG CẨU SOOSAN NÂNG NGƯỜI FL8JTSL (10.8 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(PHỤ TÙNG )
Quảng Cáo
Face book