Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(BÁN HÀNG)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 73
Lượt truy cập: 432672
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
HINO FG (9.0 Tấn)
1.XE CHASSIS FG8JPSH BẦU HƠI (9 TẤN)
1.XE CHASSIS FG8JPSH BẦU HƠI (9 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
2.THÙNG LỬNG FG8JPSB (8.6 TẤN)
2.THÙNG LỬNG FG8JPSB (8.6 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
3.THÙNG LỬNG FG8JPSL (8.50 TẤN)
3.THÙNG LỬNG FG8JPSL (8.50 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
4.THÙNG MUI PHỦ FG8JPSB (8.2 TẤN)
4.THÙNG MUI PHỦ FG8JPSB (8.2 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
5.THÙNG MUI PHỦ SẮT/NHÔM FG8JPSL (8.25 TẤN)
5.THÙNG MUI PHỦ SẮT/NHÔM FG8JPSL (8.25 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
6.THÙNG MUI PHỦ FG8JPSU (9.70 MÉT)
6.THÙNG MUI PHỦ FG8JPSU (9.70 MÉT)
Giá:  1,240,000,000 VNĐ
7.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FG8JPSB (8.2 TẤN)
7.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FG8JPSB (8.2 TẤN)
Giá:  1,300,000,000 VNĐ
8.THÙNG KÍN FG8JPSB (7.43 TẤN)
8.THÙNG KÍN FG8JPSB (7.43 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
9.THÙNG KÍN FG8JPSL (7.75 TẤN)
9.THÙNG KÍN FG8JPSL (7.75 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
10.THÙNG KÍN FG8JPSU (6.7 TẤN)
10.THÙNG KÍN FG8JPSU (6.7 TẤN)
Giá:  1,230,000,000 VNĐ
11.THÙNG BẢO ÔN FG8JPSB (8.2 TẤN)
11.THÙNG BẢO ÔN FG8JPSB (8.2 TẤN)
Giá:  1,520,000,000 VNĐ
12.THÙNG ĐÔNG LẠNH FG8JPSB (7.96 TẤN)
12.THÙNG ĐÔNG LẠNH FG8JPSB (7.96 TẤN)
Giá:  1,650,000,000 VNĐ
 13.THÙNG CHỞ GIA SÚC FG8JPSB (7.20 MÉT)
13.THÙNG CHỞ GIA SÚC FG8JPSB (7.20 MÉT)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
14.THÙNG CHỞ GIA CẦM FG8JPSL (6.38 TẤN)
14.THÙNG CHỞ GIA CẦM FG8JPSL (6.38 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
15.THÙNG BEN FG8JJSB (8.25 TẤN)
15.THÙNG BEN FG8JJSB (8.25 TẤN)
Giá:  1,260,000,000 VNĐ
16.THÙNG BỒN NƯỚC FG8JJSB (8.3 TẤN)
16.THÙNG BỒN NƯỚC FG8JJSB (8.3 TẤN)
Giá:  1,335,000,000 VNĐ
17.THÙNG BỒN XĂNG FG8JJSB (8.4 TẤN)
17.THÙNG BỒN XĂNG FG8JJSB (8.4 TẤN)
Giá:  1,335,000,000 VNĐ
18.THÙNG CẨU UNIC505 FG8JPSL (6.45 TẤN)
18.THÙNG CẨU UNIC505 FG8JPSL (6.45 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
19.THÙNG CẨU UNIC553 FG8JPSB (6.755 TẤN)
19.THÙNG CẨU UNIC553 FG8JPSB (6.755 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
20.THÙNG CẨU UNIC555 FG8JPSL (6.05 TẤN)
20.THÙNG CẨU UNIC555 FG8JPSL (6.05 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(PHỤ TÙNG )
Quảng Cáo
Face book