Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(HINO-ISUZU)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 49
Lượt truy cập: 412307
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
HINO XZU 300
1.THÙNG LỬNG XZU650L (2.0 TẤN)
1.THÙNG LỬNG XZU650L (2.0 TẤN)
Giá:  610,000,000 VNĐ
2.THÙNG MUI PHỦ XZU650L (1.6 TẤN)
2.THÙNG MUI PHỦ XZU650L (1.6 TẤN)
Giá:  620,000,000 VNĐ
3.THÙNG KÍN XZU650L (1.6 TẤN)
3.THÙNG KÍN XZU650L (1.6 TẤN)
Giá:  620,000,000 VNĐ
4.THÙNG KÍN COMPOSITE XZU650L (1.8 TẤN)
4.THÙNG KÍN COMPOSITE XZU650L (1.8 TẤN)
Giá:  620,000,000 VNĐ
5.THÙNG KÍN BỬNG NÂNG XZU650L (1.22 TẤN)
5.THÙNG KÍN BỬNG NÂNG XZU650L (1.22 TẤN)
Giá:  680,000,000 VNĐ
6.THÙNG LỬNG XZU720L (4.25 TẤN)
6.THÙNG LỬNG XZU720L (4.25 TẤN)
Giá:  640,000,000 VNĐ
7.THÙNG MUI PHỦ XZU720L (3.8 TẤN)
7.THÙNG MUI PHỦ XZU720L (3.8 TẤN)
Giá:  640,000,000 VNĐ
8.THÙNG MUI PHỦ NHÔM XZU720L (4.7 TẤN)
8.THÙNG MUI PHỦ NHÔM XZU720L (4.7 TẤN)
Giá:  650,000,000 VNĐ
9.THÙNG KÍN INOX XZU720L (3.7 TẤN)
9.THÙNG KÍN INOX XZU720L (3.7 TẤN)
Giá:  640,000,000 VNĐ
10.THÙNG ĐÔNG LẠNH XZU720L (3.5 TẤN)
10.THÙNG ĐÔNG LẠNH XZU720L (3.5 TẤN)
Giá:  820,000,000 VNĐ
11.THÙNG CHỞ XE XZU720L  ( 3.1 TẤN)
11.THÙNG CHỞ XE XZU720L ( 3.1 TẤN)
Giá:  620,000,000 VNĐ
12.THÙNG LỬNG CẨU XZU720L (2.95 TẤN)
12.THÙNG LỬNG CẨU XZU720L (2.95 TẤN)
Giá:  850,000,000 VNĐ
13.THÙNG LỬNG XZU730 (4.95 TẤN)
13.THÙNG LỬNG XZU730 (4.95 TẤN)
Giá:  630,000,000 VNĐ
14.THÙNG MUI PHỦ XZU730L (4.7 TẤN)
14.THÙNG MUI PHỦ XZU730L (4.7 TẤN)
Giá:  695,000,000 VNĐ
15.THÙNG MUI PHỦ BỬNG NÂNG HẠ ( 4.55 TẤN)
15.THÙNG MUI PHỦ BỬNG NÂNG HẠ ( 4.55 TẤN)
Giá:  780,000,000 VNĐ
16.THÙNG KÍN INOX XZU730L (4.55 TẤN)
16.THÙNG KÍN INOX XZU730L (4.55 TẤN)
Giá:  725,000,000 VNĐ
17.THÙNG KÍN BẢO ÔN XZU730L (4.6 TẤN)
17.THÙNG KÍN BẢO ÔN XZU730L (4.6 TẤN)
Giá:  795,000,000 VNĐ
18.THÙNG CẨU UNIC343 (3.55 TẤN)
18.THÙNG CẨU UNIC343 (3.55 TẤN)
Giá:  950,000,000 VNĐ
HINO VIỆT NAM
HINO VIỆT NAM
Giá:  0 VNĐ
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(XE TẢI FUSO)
Quảng Cáo
Face book