Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(HINO-ISUZU)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 49
Lượt truy cập: 412308
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
HINO DUTRO 300
1.THÙNG LỬNG 352-HD3 ( 3.5 TẤN)
1.THÙNG LỬNG 352-HD3 ( 3.5 TẤN)
Giá:  500,000,000 VNĐ
2.XE THÙNG MUI PHỦ 352-HD (3.55 TẤN)
2.XE THÙNG MUI PHỦ 352-HD (3.55 TẤN)
Giá:  500,000,000 VNĐ
3.XE TẢI THÙNG KÍN WU352-HD3
3.XE TẢI THÙNG KÍN WU352-HD3
Giá:  500,000,000 VNĐ
4.THÙNG LỬNG 352-JD3 (4.50 TẤN)
4.THÙNG LỬNG 352-JD3 (4.50 TẤN)
Giá:  520,000,000 VNĐ
5.XE THÙNG MUI PHỦ 352-JD3 (3.45 TẤN)
5.XE THÙNG MUI PHỦ 352-JD3 (3.45 TẤN)
Giá:  520,000,000 VNĐ
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM 352-JD3 (3.45 TẤN)
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM 352-JD3 (3.45 TẤN)
Giá:  520,000,000 VNĐ
7.XE TẢI THÙNG KÍN WU532 - JD3
7.XE TẢI THÙNG KÍN WU532 - JD3
Giá:  500,000,000 VNĐ
8.THÙNG KÍN BỬNG NÂNG 352-JD3 (3.495 TẤN)
8.THÙNG KÍN BỬNG NÂNG 352-JD3 (3.495 TẤN)
Giá:  520,000,000 VNĐ
9.XE CHỞ GIA CẦM WU352-JD3
9.XE CHỞ GIA CẦM WU352-JD3
Giá:  529,000,000 VNĐ
10.XE TẢI THÙNG LỬNG 342-HD3 (4.1 TẤN)
10.XE TẢI THÙNG LỬNG 342-HD3 (4.1 TẤN)
Giá:  420,000,000 VNĐ
11.XE TẢI THÙNG MUI PHỦ WU342-HD3
11.XE TẢI THÙNG MUI PHỦ WU342-HD3
Giá:  428,000,000 VNĐ
12.XE TẢI THÙNG KÍN WU342-HD3
12.XE TẢI THÙNG KÍN WU342-HD3
Giá:  489,000,000 VNĐ
13.THÙNG BEN 342-HD3 (3.47 TẤN)
13.THÙNG BEN 342-HD3 (3.47 TẤN)
Giá:  660,000,000 VNĐ
14.THÙNG XE ÉP RÁC 342-HD3 (2.5 TẤN)
14.THÙNG XE ÉP RÁC 342-HD3 (2.5 TẤN)
Giá:  660,000,000 VNĐ
15.THÙNG LỬNG 342-JD3 (5.05 TẤN)
15.THÙNG LỬNG 342-JD3 (5.05 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
16.THÙNG MUI PHỦ NHÔM 342-JD3(4.95 TẤN)
16.THÙNG MUI PHỦ NHÔM 342-JD3(4.95 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
17.THÙNG KÍN 342-JD3 (4.70 TẤN)
17.THÙNG KÍN 342-JD3 (4.70 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
18.THÙNG BEN BỬNG LIỀN 342-JD3  ( 4.45 TẤN)
18.THÙNG BEN BỬNG LIỀN 342-JD3 ( 4.45 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
19.THÙNG BEN BỬNG MỞ 342-JD3 ( 4.4 TẤN)
19.THÙNG BEN BỬNG MỞ 342-JD3 ( 4.4 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
20. THÙNG XE ÉP RÁC 342-JD3 ( 3.0 TẤN)
20. THÙNG XE ÉP RÁC 342-JD3 ( 3.0 TẤN)
Giá:  529,000,000 VNĐ
« 1 2 »
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(XE TẢI FUSO)
Quảng Cáo
Face book