Hổ trợ trực tuyến
0909 134 692
(HINO-ISUZU)
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 64
Lượt truy cập: 413080
 Tìm kiếm:   Giá từ:   ~  Đến:  
HINO 500 TẢI NẶNG
1.THÙNG LỬNG FC9JJSW (6.1 TẤN)
1.THÙNG LỬNG FC9JJSW (6.1 TẤN)
Giá:  850,000,000 VNĐ
2.THÙNG LỬNG FG8JPSB (8.6 TẤN)
2.THÙNG LỬNG FG8JPSB (8.6 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
3.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSA (15.62 TẤN)
3.THÙNG MUI PHỦ FL8JTSA (15.62 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
4.THÙNG MUI PHỦ FC9JJSW (6.05 TẤN)
4.THÙNG MUI PHỦ FC9JJSW (6.05 TẤN)
Giá:  930,000,000 VNĐ
5.THÙNG MUI PHỦ SẮT/NHÔM FG8JPSL (8.25 TẤN)
5.THÙNG MUI PHỦ SẮT/NHÔM FG8JPSL (8.25 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSL (14.95 TẤN)
6.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FL8JTSL (14.95 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
7.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FC9JLSW (5.75 TẤN)
7.THÙNG MUI PHỦ NHÔM FC9JLSW (5.75 TẤN)
Giá:  950,000,000 VNĐ
8.THÙNG KÍN FG8JPSB (7.43 TẤN)
8.THÙNG KÍN FG8JPSB (7.43 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
9.THÙNG BẢO ÔN FL8JTSA (15.25 TẤN)
9.THÙNG BẢO ÔN FL8JTSA (15.25 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
10.THÙNG BỬNG NÂNG FC9JLSW (6.60 MÉT)
10.THÙNG BỬNG NÂNG FC9JLSW (6.60 MÉT)
Giá:  960,000,000 VNĐ
11.THÙNG BẢO ÔN FG8JPSB (8.2 TẤN)
11.THÙNG BẢO ÔN FG8JPSB (8.2 TẤN)
Giá:  1,520,000,000 VNĐ
12.THÙNG CHỞ XĂNG DẦU FL8JTSA (19 KHỐI)
12.THÙNG CHỞ XĂNG DẦU FL8JTSA (19 KHỐI)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
13.THÙNG ĐÔNG LẠNH FC9JJSW  (5.7 TẤN)
13.THÙNG ĐÔNG LẠNH FC9JJSW (5.7 TẤN)
Giá:  1,280,000,000 VNĐ
14.THÙNG CHỞ GIA CẦM FG8JPSL (6.38 TẤN)
14.THÙNG CHỞ GIA CẦM FG8JPSL (6.38 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
15.THÙNG CẨU TADANO 504 FL8JTSA (13.65 TẤN)
15.THÙNG CẨU TADANO 504 FL8JTSA (13.65 TẤN)
Giá:  1,490,000,000 VNĐ
16.THÙNG CHỞ XE FC9JLSW ( 4.15 TẤN)
16.THÙNG CHỞ XE FC9JLSW ( 4.15 TẤN)
Giá:  850,000,000 VNĐ
17.THÙNG BỒN XĂNG FG8JJSB (8.4 TẤN)
17.THÙNG BỒN XĂNG FG8JJSB (8.4 TẤN)
Giá:  1,335,000,000 VNĐ
18.THÙNG CẨU SOOSAN NÂNG NGƯỜI FL8JTSL (10.8 TẤN)
18.THÙNG CẨU SOOSAN NÂNG NGƯỜI FL8JTSL (10.8 TẤN)
Giá:  1,550,000,000 VNĐ
19.THÙNG CHỞ MỦ CAO SU FC9JLSW
19.THÙNG CHỞ MỦ CAO SU FC9JLSW
Giá:  930,000,000 VNĐ
20.THÙNG CẨU UNIC555 FG8JPSL (6.05 TẤN)
20.THÙNG CẨU UNIC555 FG8JPSL (6.05 TẤN)
Giá:  1,130,000,000 VNĐ
« 1 2 »
Hổ trợ trực tuyến
0931 92 09 92
(XE TẢI FUSO)
Quảng Cáo
Face book